Trang chủ > DỊCH VỤ GIÚP VIỆC | Tận tâm - Giỏi việc

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC | Tận tâm - Giỏi việc

 • Chăm sóc người già
  Aug, 23 2017
  Dịch vụ chăm sóc người lớn tuổi là việc rất hệ trọng trong mỗi gia đình. Công việc đòi hỏi người chăm sóc vừa phải...
 • Giúp việc nhà toàn diện tại Tp.HCM
  Aug, 23 2017
  Đối với gia đình, nhân viên giúp việc theo giờ hỗ trợ bạn những công việc chăm sóc gia đình hàng ngày tốn sức,...
 • Giúp việc theo giờ tại Tp.HCM
  Aug, 23 2017
  Hãy tưởng tượng một thế giới không có Chamclean. Bạn đã làm việc trong một ngày 8 giờ tại văn phòng, Bạn kẹt xe trễ 30...